Hva er CNC?

- Feb 04, 2019-

CNC, forkortelsene til Computer Numerical Control. CNC gravering maskin, også kjent som numerisk kontroll gravering maskin, er en presisjon CNC utstyr. Den kan brukes til å kutte på forskjellige plane materialer for tvådimensjonal gravering eller tredimensjonal gravering. CNC gravering maskin kan brukes i følgende bransjefelt.

Formen på huset kan ikke muligvis gjøres med en router alene. Derfor ble High-Z CNC-fresemaskinen implementert som mills MDF-paneler allerede i noen år nå. Videre kan ved hjelp av CNC-fresemaskinen skapes kamre hvor det tilsvarende fresede isolasjonsmaterialet kan installeres direkte og uten problemer.