Slik håndterer og lagrer du 3D-veggpaneler

- Oct 21, 2018-

  1. Oppbevar alltid 3D-veggpanelene i et tørt miljø

  2. Lei aldri opp mot veggen; Sørg alltid for at 3D-veggpanelene lagres flatt med konsekvent støtte gjennom hele panelet.

  3. Bær alltid vertikalt på kantene, aldri flatt.

  4. Beskytt alltid dekorative ansikter under oppbevaring eller håndtering.

  5. Følg sikker arbeidspraksis og manuelle håndteringsprosedyrer.