Slik håndterer og lagrer du 3D-veggpaneler

- Sep 21, 2018-

Oppbevar alltid 3D veggpanelene i tørt miljø.

Lei aldri opp mot veggen; Sørg alltid for at de lagres flatt med konsistent støtte gjennom hele panelet.

Bær alltid vertikalt på kantene, aldri flatt.

Beskytt alltid dekorative ansikter under oppbevaring eller håndtering.

Følg sikker arbeidspraksis og manuelle håndteringsprosedyrer.


Lephon 3d wall panels - 151.jpg