Trenger 3D-veggpaneler spesialistinstallatører?

- Oct 27, 2018-

Trenger 3D-veggpaneler spesialistinstallatører?

Nei. Vi er ikke restriktive da mange fagfolk vil ha de nødvendige ferdighetene og vil også ha utviklet egne foretrukne metoder og teknikker.


Er 3D-veggpaneler raskt å installere?

Ja. Spesielt når vi gir deg ferdige brett.


Hvordan installeres 3D-veggpaneler?

De kan skrues eller limes direkte til veggene.